Wybrane realizacje

Zabytkowy kościół

Przedbórz, czerwiec-lipiec 2020

Opis problemu

Wzmocnienia elewacji zabytkowego Kościoła. Wzmocnień wymagają wszystkie mury kamienne, na których występują pojedyncze zarysowania. Dodatkowo na wysokości gzymsu obiekt będzie wzmacniany obwodowo.

Wykonane prace

 • Pomoc przy powstawaniu projektu wzmocnień zabytkowego Kościoła.
 • Naprawa lokalnych pęknięć w systemie StatiCal.
 • Obwodowe „szycie” Kościoła.
 • Otynkowanie naciętych bruzd.
 • Częściowe czyszczenie oraz otynkowanie elewacji całego Kościoła.
 • Odcinkowe wzmocnienie fundamentów w systemie StatiPile.
Masz pytania? Zadzwoń!

Centrum biurowe Tobacco Park

Łódź, luty 2020

Opis problemu

Naprawa pęknięć elewacji ceglanej w rewitalizowanym kompleksie Tobacco Park dla grupy Arche.

Wykonane prace

 • Wzmocnienia w systemie StatiCal.
 • Fugowanie bruzd zaprawą odpowiadającą parametrami wytrzymałościowymi i kolorem zaprawie oryginalnej.

Prace wykonane z największą możliwą starannością – nie zostały uszkodzone lica cegieł, całość prac jest niewidoczna. Wszystkie zszycia wykonano w spoinach.

Masz pytania? Zadzwoń!

Budynek wielorodzinny

Łódź, luty 2020

Opis problemu

Liczne pęknięcia całego budynku. 

Wykonane prace

 • Analiza problemów i wykonanie projektu wzmocnień.
 • Wykonanie wzmocnień w systemie StatiCal – pary obwodowych prętów oraz naprawa lokalnych zarysowań.
 • Prace zakończone fugowaniem naciętych bruzd.

Wykonano obwodowe szycie na poziomie wszystkich stropów oraz lokalną naprawę pozostałych zarysowań.

Masz pytania? Zadzwoń!

Zabytkowa kamienica

Łódź, maj 2020

Opis problemu

Wzmocnienie zarysowanych attyk zabytkowej kamienicy.

Wykonane prace

 • Wykonanie projektu wzmocnienia attyk.
 • Wzmocnienia w systemie StatiCal.
 • Ze względu na trudny dostęp prace wykonane z podnośnika koszowego.

 

Masz pytania? Zadzwoń!

Kamienica

Poznań, grudzień 2019

Opis problemu

Zarysowania ściany budynku na całej swojej wysokości.

Wykonane prace

 • Usunięcie bluszczu z elewacji.
 • Wykonanie wzmocnień w systemie StatiCal.
 • Podwójne pręty StatiBar na wysokości stropów.
 • Otynkowanie naciętych bruzd oraz elewacji w otoczeniu komina.

Lokalne szycia wraz z pełnymi parami prętów wzmacniających na wysokości stropu pozwoliły na zabezpieczenie ceglanego muru przed dalszą degradacją.

Masz pytania? Zadzwoń!

Kościół przy ulicy Spornej

Łódź, listopad 2018

Opis problemu

Lokalne pęknięcia w murze ceglanym spowodowane błędami konstrukcyjnymi obiektu. 

Wykonane prace

 • Naprawa pęknięć fundamentów w systemie StatiCal.
 • Obwodowe zszycie wieży Kościoła w systemie StatiCal – wykonane z podestu przejezdnego.
 • Prace zakończone tynkowaniem i laserunkiem w celu jak najmniejszej ingerencji w walory estetyczne obiektu sakralnego.

Wykonane wzmocnienia oraz obwodowe zszycie budynku poprzez wykonanie pozornego wieńca pozwoliły na zabezpieczenie zarysowań. Wszystkie naprawy ostatecznie zostały otynkowane, co pozwoliło zakryć efekt prac i zachować estetykę obiektu sakralnego nienaruszoną.

Masz pytania? Zadzwoń!

Budynek mieszkalny

Rzeszów, marzec 2019

Opis problemu

Lokalne zarysowania w murze ceglanym spowodowane zmianą warunków wodno-gruntowych. 

Wykonane prace

 • Analiza przyczyn powstałych zarysowań i przygotowanie projektu roboczego.
 • Naprawa pęknięć w systemie StatiCal: StatiBar, StatiTie oraz Stati-CAL 30N.
 • Zatynkowanie naciętych bruzd.

Wykonane wzmocnienia pozwoliły na zabezpieczenie pęknięć i dalszej degradacji muru.

Masz pytania? Zadzwoń!

Dzwonnica i wieża kościelna 

Czerwińsk nad Wisłą, 2018/2019

Opis problemu

Liczne zarysowania zabytkowego ceglanego muru oraz odspojenia ceglanych przypór to naturalne problemu ceglanych konstrukcji. Wymagana była kapitalna renowacja zabytkowej dzwonnicy, wieży kościelnej oraz przylegającego ogrodzenia. Duże wymagania odnośnie zachowania zabytkowego charakteru obiektu.

Wykonane prace

 • Czyszczenie elewacji, zakotwienie luźnych i odspojonych bloków kamiennych.
 • Iniekcja ciśnieniowa największych rys.
 • Wymiana spoiny z wtórnej cementowej na nową wapienną, zbliżoną do oryginalnej na całej elewacji wieży i dzwonnicy.
 • Naprawa lokalnych pęknięć w systemie StatiCal.
 • Kotwienie cegieł prętami StatiTie.
 • Zszycie obwodowe całej wieży w systemie StatiCal.
 • Podwójne obwodowe wzmocnienie dzwonnicy.
 • Uzupełnienie spoinowania oraz lica zabytkowych cegieł w miejscu naciętych bruzd na dzwonnicy.
 • Hydrofobizacja.
 • Wymiana połaci dachu oraz wzmocnienie drewnianych belek konstrukcyjnych wieży i dzwonnicy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z szyciem konstrukcyjnym wykonano iniekcje wszystkich rys zaczynem wapiennym – odpowiednim dla wytrzymałości istniejącego muru. Dalsze liczne wzmocnienia pozwoliły na zachowanie zabytkowej tkanki muru i uratowanie zabytkowego obiektu. Większość wzmocnień wykonana poprzez szycie wgłębne, które staje się nie zauważalne po zakończeniu prac. Dodatkowo obiekt został obwodowy spięty systemowymi prętami.

Prace w wieży południowej polegały także na wyczyszczeniu oraz taszlowaniu zabytkowych cegieł. Dodatkowo zadbano o zabezpieczenie przed dalszą erozją szczytów obiektu.

Masz pytania? Zadzwoń!

Budynek użytkowy

Rawa Mazowiecka, wrzesień 2019

Opis problemu

Lokalne pęknięcia w murze ceglanym spowodowane prowadzonymi pracami remontowymi, oraz zmianami warunków gruntowych. 

Wykonane prace

 • Naprawa pęknięć w systemie StatiCal zgodnie z projektem.
 • Użyliśmy prętów StatiBar oraz StatiTie oraz zaprawy Stati-CAL 30N.

Wykonane wzmocnienia pozwoliły na znaczną przebudowę obiektu, poszerzenie oraz relokowanie otworów okiennych i drzwiowych oraz dokonanie rozbudowy całego kompleksu.

Masz pytania? Zadzwoń!

Dom mieszkalny

Warszawa, kwiecień 2019

Opis problemu

Lokalne naprawy zarysowań elewacji. Dodatkowo osuwająca się wzdłuż skarpy ściana zewnętrzna domu wzmocniona mikrofalami zakotwionymi w wylanej belce żelbetowej. Całość prac zapobiegła powiększaniu się rys na elewacji i osuwaniu się całego obiektu.

Wykonane prace

 • Wizja lokalna.
 • Wykonanie projektu wzmocnień.
 • Lokalne zszycia w systemie StatiCal na elewacji oraz wewnątrz budynku.
 • Podbicie osuwającej się ściany w systemie StatiPile.

 

Masz pytania? Zadzwoń!

Budynek wielorodzinny

Łódź, styczeń-marzec 2018

Opis problemu

Budynek przy ulicy Nawrot 82/82A w Łodzi jest wykonany w żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Obiekt jest czterokondygnacyjny – parter stanowi garaż, trzy kolejne powtarzalne kondygnacje podzielone na 24 lokale mieszkalne. Wypełnienie ścian stanowią bloczki wapienno-piaskowe typu SILKA.

Po dogłębnej analizie i rozpoznaniu przyczyn zaistniałej awarii celem wykonanych prac jest stabilizacja powstałych rys, która zapobiegnie dalszemu ich powiększaniu i powstaniu nowych pęknięć w naprawianych miejscach.

Naprawa polegała na wzmocnieniu ścian korytarzy oraz lokali mieszkalnych metodą zszywania w systemie Stati-CAL profilami wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz wykonaniu iniekcji ciśnieniowych rys murów oraz pustych przestrzeni pomiędzy murowanymi ścianami z bloczków wapienno-piaskowych a stropem żelbetowym cementową masą iniekcyjną. Na zakończenie prac wykonano szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

 

Masz pytania? Zadzwoń!